İçeriğe Geç

Kullanım Koşulları

Şartlar ve koşullar
Bu şartlar ve koşullar ("Şartlar", "Sözleşme") Cats Chef ("Cats Chef", "biz", "biz" veya "bizim") ile siz ("Kullanıcı", "siz" veya "sizin") arasındaki bir anlaşmadır. Bu Sözleşme, http://www.catschef.com web sitesini ve herhangi bir ürününü veya hizmetini (topluca "Web Sitesi" veya "Hizmetler") kullanımınıza ilişkin genel hüküm ve koşulları ortaya koymaktadır.

Hesaplar ve üyelik
Bu Web Sitesini kullanmak için en az 13 yaşında olmalısınız. Bu Web Sitesini kullanarak ve bu Sözleşmeyi kabul ederek en az 13 yaşında olduğunuzu garanti ve beyan edersiniz.

Web Sitesinde bir hesap oluşturursanız, hesabınızın güvenliğini sağlamaktan siz sorumlusunuz ve hesap altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden ve bununla bağlantılı olarak yapılan diğer işlemlerden tamamen siz sorumlusunuz. Herhangi bir şekilde yanlış iletişim bilgileri vermeniz hesabınızın feshedilmesine neden olabilir.

Hesabınızın yetkisiz kullanımlarını veya diğer güvenlik ihlallerini derhal bize bildirmelisiniz. Bu tür eylemlerin veya ihmallerin bir sonucu olarak ortaya çıkan her türlü zarar da dahil olmak üzere, tarafınızdan yapılan herhangi bir eylem veya ihmalden sorumlu olmayacağız. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal ettiğinizi veya davranışınızın veya içeriğinizin itibarımıza ve iyi niyetimize zarar verme eğiliminde olduğunu tespit edersek, hesabınızı (veya herhangi bir bölümünü) askıya alabilir, devre dışı bırakabilir veya silebiliriz.

Yukarıda belirtilen nedenlerle hesabınızı silmemiz halinde, Hizmetlerimize yeniden kaydolamazsınız. Daha fazla kayıt yapılmasını önlemek için e-posta adresinizi ve İnternet protokol adresinizi engelleyebiliriz.

Kullanıcı içeriği
Hizmeti kullanırken Web Sitesine gönderdiğiniz hiçbir veri, bilgi veya materyalin ("İçerik") sahibi değiliz.

Gönderilen tüm İçeriğin doğruluğu, kalitesi, bütünlüğü, yasallığı, güvenilirliği, uygunluğu ve fikri mülkiyet sahipliği veya kullanım hakkı ile ilgili tek sorumluluk size aittir. Web Sitesinde sizin tarafınızdan gönderilen veya Hizmetlerimiz kullanılarak oluşturulan İçeriği izleyebiliriz.

Sizin tarafınızdan özel olarak izin verilmediği sürece, Web Sitesini kullanmanız bize sizin tarafınızdan oluşturulan veya kullanıcı hesabınızda saklanan İçeriği ticari, pazarlama veya benzer amaçlarla kullanma, çoğaltma, uyarlama, değiştirme, yayınlama veya dağıtma lisansı vermez. Ancak bize, kullanıcı hesabınızın İçeriğine yalnızca size Hizmetleri sağlamak amacıyla gerektiği şekilde erişme, kopyalama, dağıtma, saklama, iletme, yeniden biçimlendirme, görüntüleme ve gerçekleştirme izni verirsiniz.

Bu beyan veya garantilerden herhangi birini sınırlamaksızın, kendi takdirimize bağlı olarak, makul görüşümüze göre politikalarımızdan herhangi birini ihlal eden veya herhangi bir şekilde zararlı veya sakıncalı olan herhangi bir İçeriği reddetme veya kaldırma yükümlülüğümüz olmasa da hakkımız vardır.

Yedeklemeler
Web Sitesinin ve İçeriğin düzenli yedeklerini alıyoruz ve bu yedeklerin eksiksizliğini ve doğruluğunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Donanım arızası veya veri kaybı durumunda, etkiyi ve kesinti süresini en aza indirmek için yedekleri otomatik olarak geri yükleyeceğiz.

Diğer web sitelerine bağlantılar
Bu Web Sitesi diğer web sitelerine bağlantılı olsa da, burada özellikle belirtilmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir onay, dernek, sponsorluk, onay veya bağlantılı herhangi bir web sitesiyle bağlantı ima etmiyoruz.

Herhangi bir işletmenin veya bireyin tekliflerini veya web sitelerinin içeriğini incelemekten veya değerlendirmekten sorumlu değiliz ve bunları garanti etmiyoruz. Diğer üçüncü tarafların eylemleri, ürünleri, hizmetleri ve içerikleri için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz.

Bu Web Sitesinden bir bağlantı yoluyla eriştiğiniz herhangi bir web sitesinin yasal beyanlarını ve diğer kullanım koşullarını dikkatlice incelemelisiniz. Diğer site dışı web sitelerine bağlantı vermenizin riski size aittir.

Reklamlar
Web Sitesinin kullanımı sırasında, Web Sitesi aracılığıyla mallarını veya hizmetlerini gösteren reklamcılarla veya sponsorlarla yazışmaya girebilir veya bunların promosyonlarına katılabilirsiniz.

Bu tür faaliyetler ve bu tür faaliyetlerle ilişkili tüm şartlar, koşullar, garantiler veya beyanlar yalnızca siz ve ilgili üçüncü taraf arasındadır. Sizinle bu tür üçüncü taraflar arasındaki bu tür yazışmalar, satın almalar veya promosyonlar için hiçbir yükümlülüğümüz, yükümlülüğümüz veya sorumluluğumuz olmayacaktır.

Yasaklanmış kullanımlar
Sözleşmede belirtilen diğer şartlara ek olarak, Web Sitesini veya İçeriğini kullanmanız yasaktır: (a) herhangi bir yasa dışı amaç için; (b) başkalarını herhangi bir yasa dışı eylemde bulunmaya veya katılmaya teşvik etmek için; (c) herhangi bir uluslararası, federal, il veya eyalet yönetmeliğini, kuralını, yasasını veya yerel yönetmeliğini ihlal etmek için; (d) fikri mülkiyet haklarımızı veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek veya ihlal etmek için; (e) cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, ırk, yaş, ulusal köken veya engellilik temelinde taciz etmek, istismar etmek, hakaret etmek, zarar vermek, karalamak, iftira etmek, aşağılamak, korkutmak veya ayrımcılık yapmak; (f) yanlış veya yanıltıcı bilgi göndermek; (g) Hizmetin veya ilgili herhangi bir web sitesinin, diğer web sitelerinin veya İnternetin işlevselliğini veya çalışmasını etkileyecek herhangi bir şekilde kullanılacak veya kullanılabilecek virüsleri veya diğer kötü amaçlı kodları yüklemek veya iletmek; (h) başkalarının kişisel bilgilerini toplamak veya izlemek; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl veya scrape için; (j) herhangi bir müstehcen veya ahlaksız amaç için; veya (k) Hizmetin veya ilgili herhangi bir web sitesinin, diğer web sitelerinin veya İnternetin güvenlik özelliklerine müdahale etmek veya bunları atlatmak için. Yasaklanan kullanımlardan herhangi birini ihlal ettiğiniz için Hizmeti veya ilgili herhangi bir web sitesini kullanımınızı sona erdirme hakkımızı saklı tutarız.

Fikri mülkiyet hakları
Bu Sözleşme, Cats Chef'ten size herhangi bir Cats Chef veya üçüncü taraf fikri mülkiyetini devretmez ve bu tür mülkiyete ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatler (taraflar arasında olduğu gibi) yalnızca Cats Chef'te kalacaktır.

Web Sitemiz veya Hizmetlerimizle bağlantılı olarak kullanılan tüm ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar, Cats Chef veya Cats Chef lisans verenlerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Web Sitemiz veya Hizmetlerimiz ile bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar diğer üçüncü tarafların ticari markaları olabilir. Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi kullanmanız size herhangi bir Happy Whisker veya üçüncü taraf ticari markasını çoğaltma veya başka şekilde kullanma hakkı veya lisansı vermez.

Garanti reddi
Web Sitemizi veya Hizmetlerimizi kullanmanızın riskinin yalnızca size ait olduğunu kabul edersiniz. Bu Hizmetin "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlandığını kabul edersiniz.

Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme gibi zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddederiz. Hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağına veya Hizmetin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağına dair hiçbir garanti vermiyoruz; ayrıca Hizmetin kullanımından elde edilebilecek sonuçlar veya Hizmet aracılığıyla elde edilen herhangi bir bilginin doğruluğu veya güvenilirliği veya Hizmetteki kusurların düzeltileceği konusunda herhangi bir garanti vermiyoruz.

Hizmetin kullanımı yoluyla indirilen veya başka bir şekilde elde edilen herhangi bir materyal ve/veya verinin kendi takdiriniz ve riskiniz altında olduğunu ve bu tür materyal ve/veya verilerin indirilmesinden kaynaklanan bilgisayar sisteminizdeki herhangi bir hasar veya veri kaybından yalnızca sizin sorumlu olacağınızı anlar ve kabul edersiniz.

Hizmet aracılığıyla satın alınan veya elde edilen herhangi bir mal veya hizmet veya Hizmet aracılığıyla girilen herhangi bir işlemle ilgili hiçbir garanti vermiyoruz. Tarafımızdan veya Hizmet aracılığıyla edindiğiniz sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmaz.

Sorumluluğun sınırlandırılması
Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Happy Whisker, bağlı kuruluşları, görevlileri, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, tedarikçileri veya lisans verenleri hiçbir durumda herhangi bir kişiye karşı (a): Happy Whisker bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa veya bu tür zararları öngörebilse bile, sözleşme, haksız fiil, garanti, yasal görev ihlali, ihmal veya başka bir şey dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sorumluluk teorisi altında, herhangi bir dolaylı, arızi, özel, cezai, örtülü veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar (kar, gelir, satış, iyi niyet, kullanım veya içerik kaybı, iş üzerindeki etki, iş kesintisi, beklenen tasarruf kaybı, iş fırsatı kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere).

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Happy Whisker'ın ve bağlı kuruluşlarının, yetkililerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, tedarikçilerinin ve lisans verenlerinin hizmetlerle ilgili toplam sorumluluğu, bir dolar veya bu tür bir sorumluluğa yol açan ilk olay veya olaydan önceki bir aylık dönem için Happy Whisker'a fiilen nakit olarak ödediğiniz tutarlardan daha büyük bir miktarla sınırlı olacaktır.

Sınırlamalar ve istisnalar, bu çözümün herhangi bir kaybınızı tam olarak telafi etmemesi veya temel amacını yerine getirmemesi durumunda da geçerlidir.

Tazminat
Happy Whisker'ı ve bağlı kuruluşlarını, yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını ve acentelerini, İçeriğiniz, Web Sitesini veya Hizmetleri kullanımınız veya sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir kasıtlı suistimal sonucunda veya bunlarla ilgili olarak herhangi bir üçüncü tarafa karşı ileri sürülen iddialar, iddialar, eylemler, anlaşmazlıklar veya taleplerle bağlantılı olarak veya bunlardan kaynaklanan makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük, kayıp, hasar veya maliyete karşı tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul edersiniz.

Bölünebilirlik
Bu Sözleşmede yer alan tüm haklar ve kısıtlamalar, yalnızca yürürlükteki yasaları ihlal etmedikleri ölçüde uygulanabilir ve bağlayıcı olacaktır ve bu Sözleşmeyi yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz hale getirmeyecek şekilde gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılması amaçlanmıştır.

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya bir kısmının yetkili bir mahkeme tarafından yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, tarafların niyeti, geri kalan hükümlerin veya kısımların işbu Sözleşmenin konusuyla ilgili anlaşmalarını oluşturması ve geri kalan tüm hükümlerin veya kısımların tam olarak yürürlükte kalmasıdır.

Uyuşmazlık çözümü
Bu Sözleşmenin oluşumu, yorumlanması ve ifası ve bundan kaynaklanan her türlü ihtilaf, ihtilaf veya hukuk seçimi kurallarına bakılmaksızın Federacija Bosna i Hercegovina, Bosna Hersek'in maddi ve usul yasalarına ve uygulanabilir olduğu ölçüde Bosna Hersek yasalarına tabi olacaktır.

İşbu sözleşmenin konusuyla ilgili davalar için münhasır yargı yetkisi ve yeri Federacija Bosna i Hercegovina, Bosna Hersek'te bulunan eyalet ve federal mahkemeler olacaktır ve işbu belge ile bu mahkemelerin kişisel yargı yetkisine tabi olursunuz.

Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir davada jürili yargılama hakkından feragat edersiniz. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması bu Sözleşme için geçerli değildir.

Görevlendirme
Önceden yazılı iznimiz olmadan buradaki haklarınızı veya yükümlülüklerinizi tamamen veya kısmen devredemez, yeniden satamaz, alt lisans veremez veya başka bir şekilde aktaramaz veya devredemezsiniz; bu izin tamamen kendi takdirimize bağlı olacak ve herhangi bir yükümlülük doğurmayacaktır; bu tür bir devir veya aktarım hükümsüz olacaktır. Varlıklarının veya hisselerinin tamamının veya önemli bir kısmının satışının bir parçası olarak veya bir birleşmenin parçası olarak, buradaki haklarından veya yükümlülüklerinden herhangi birini tamamen veya kısmen herhangi bir üçüncü tarafa devretmekte serbestiz.

Değişiklikler ve düzeltmeler
Bu Sözleşmeyi veya Web Sitesi veya Hizmetlerle ilgili politikalarını, bu Sözleşmenin güncellenmiş bir versiyonunun Web Sitesinde yayınlanmasından itibaren geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

Bunu yaptığımızda, bu sayfanın altındaki güncellenmiş tarihi revize edeceğiz.

Bu tür değişikliklerden sonra Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişikliklere onay verdiğiniz anlamına gelecektir.

Bu şartların kabulü
Bu Sözleşmeyi okuduğunuzu ve tüm hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizi onaylarsınız. Web Sitesini veya Hizmetlerini kullanarak bu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu Sözleşmenin şartlarına uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesini ve Hizmetlerini kullanma veya bunlara erişme yetkiniz yoktur.

Bize Ulaşın
Bu Sözleşme hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin: [email protected]

tr_TR